Thursday, March 31, 2016

2016 Awardee (Tropical Research Category)

Alhamdulillah.. Menerima hadiah daripada UF/IFAS, University of Florida. Hadiah bernilai USD300 sebagai penerima anugerah 2016 bagi kategori Tropical Research. Moga award ini menjadi pemangkin semangat untuk belajar dan buat penyelidikan dengan lebih tekun.